Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLENS MUNICIPALS I JUNTES DE GOVERN
El ple municipal de març, dimecres 22
Nota: els apunts en cursiva són explicacions dels punts de l'ordre del dia

A N U N C I

El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 22 de març de 2006 a les 21.00 hores a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació d'acta.

2.- Aprovació de conveni urbanístic

3.- Aprovació inicial de modificació del PGO, en l'àmbit Col·legi de la Presentació i sector Bareu-Centre.

Punts 2 i 3: Aprovació del conveni de col·laboració urbanística entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. L'objecte del conveni és regular la petició de la congregació per: millorar i ampliar les instal·lacions educatives que té a la vila, el Col·legi de la Presentació, i, en segon lloc, construir part del sostre edificatori que el pla general li atorga a les zones d'ús residencial de la finca. Concretament, es renuncia a 2.916 m2 de sostre residencial i es proposa la construcció de 30 habitatges, que se situarien fora de la carena i, per tant, tindrien un menor impacte paisatgístic. El conveni també estableix noves zones de pas per a vianants i vials i la cessió d'un espai lliure públic de 10.330,24 m2.

4.- Alienació mitjançant permuta d'un bé patrimonial.

Alienar a través d'una permuta 11,40 m2 de l'habitatge situat al número 3 del carrer Jaume Borrell, per una superfície de 15,24 m2 de l'immoble del número 1 de la mateixa via. L'Ajuntament procedirà a l'enderroc i la reconstrucció de les façanes afectades. L'espai alienat es destinarà a millorar la vialitat del carrer, ja que l'estretor actual en aquest punt fa difícil passar-hi a peu.

5.- Aprovació de tarifes relatives al campus de Setmana Santa.

Proposta de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya referent a les tarifes per al campus de Setmana Santa 2006. El campus tindrà una durada de 4 dies i es podrà triar entre horari de matí (9-13 hores; 31€); de matí i migdia (de 9 a 15 h, dinar inclòs; 55,5 €); o de tot el dia (9 a 17 h; 62 €). Aquests preus són per a residents a Arenys, abonats o fills d'abonats.

6.- Aprovació de conveni de col·laboració amb l'Escola Universitària del Maresme.

L'objectiu és crear el Centre de Recerca Turística al Maresme, que tindrà com a finalitat contribuir a l'anàlisi de la situació i perpectives turístiques del municipi i el seu entorn.

7.- Aprovació del Pla local de Joventut.

El text que es porta a l'aprovació del ple ha estat fruit d'un treball de debat i recollida d'aportacions de diferents col·lectius implicats i dels mateixos joves de la vila. El primer pas es va fer el gener de 2005.

8.- Mocions.

  • Denúncia de la campanya contra Catalunya. Presentada pel PSC.
  • Reconeixement a Elizabeth Eidenbenz. Presentada pel PSC.
  • Reconeixement de la dona treballadora. Presentada per CiU.

9.- Precs i preguntes.

10.- Comunicacions.

ARENYS DE MAR, 17 de març de 2006.


EL SECRETARI DE  L´AJUNTAMENT,


Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 20 de març de 2006
^